Keçiborlu Meslek Yüksekokulu, altyapısıyla, yetkin ve deneyimli akademisyen kadrosuyla başarılı bir eğitim hizmetini sunmaya ve alanında bir ekol olmaya devam etmektedir. Mezunlarımızın işyerlerinden aldığımız övgü dolu söz ve mesajlar bizleri daha çok motive etmekte, yüksekokulu büyütüp geliştirmede büyük bir sinerji sağlamaktadır.

Yüksekokulumuzda ders açığı ve kapasite boşluğu mevcut olmayıp, kadrolu öğretim elemanları tarafından karşılanamayan dersler, üniversitemizden görevlendirilen öğretim elemanları ile kamu ve özel sektörde konusunda uzman öğretim elemanlarınca karşılanmaktadır.

Okulumuz Programlarının hemen tümünde uygulama dersleri vardır. Bunlardan Bilgisayar Programcılığı Bölümü, Bilgisayar Laboratuvarında; Uçak Teknolojisi Bölümü ile Makine ve Otomotiv Bölümleri ise; atölyelerde uygulama yapma imkânı bulmakta, ayrıca Fabrika ve Sanayi Tesislerine düzenlenen teknik gezilerle uygulama dersleri azami düzeyde pekiştirilmektedir.