27 Ocak 2020 Pazartesi

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

5705 defa okundu

Öğr. Gör. Umut SERTKAYA

Bölüm Başkanı

TANITIM

İşletmelerin muhasebe bölümleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının muhasebe servisinde sorumluluk üstlenebilecek ve/veya yasal şartları sağladıktan sonra kendi adına iş yeri açıp çalıştırabilecek nitelikli ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan dört yarıyıllık bir yükseköğretim programıdır.

 

PROGRAMIN AMACI

 

Bir işyerine bağlı veya kendi adına serbest muhasebecilik mesleği icra eden veya kamu kurum ve kuruluşlarının muhasebe yönetimine katkı veren kişileri yetiştirmek.

 

KMYO MUHASEBE PROGRAMI HAKKINDA GENEL BİLGİ

 

KMYO Muhasebe programı 1994-1995 döneminde 40 kişilik kontenjan ile açılmıştır. 1998-1999 döneminde ise yine 40 kişilik kontenjan ile ikinci öğretimi açılmıştır. 2001-2002 döneminden itibaren ise birinci ve ikinci öğretim kontenjanlarımız 80şer kişi olmuştur.

 

Programda verilen derslerin daha verimli olabilmesi için okulumuzda kadrosu bulunan öğretim elemanlarının yanında, S.D.Ü. İ.İ.B.F. öğretim elemanlarından da gerektiğinde destek alınmaktadır. Program derslerinde gerektiğinde bilgisayar laboratuarı kullanılarak görsel eğitim de verilmektedir.

 

Mezunlarımızın sınavsız Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesine 3.sınıftan geçiş yapma hakları vardır. DGS sınavında başarılı oldukları takdirde de örgün öğretimde okuma imkanları vardır.

 

EĞİTİM PROGRAMI SÜRESİNCE EDİNECEĞİ BİLGİLER

Muhasebe alanındaki temel ilkelerini kavrayabilme.

Muhasebe mesleğinde mesleği ile ilgili çağdaş teknolojilerin önemini kavrayabilme.

Muhasebe fonksiyonlarını ve muhasebenin yönetimdeki önemini açıklayabilme.

İşletmelerde yönetici yardımcılığı veya orta kademe yöneticilik konusunda ara eleman olarak sorumluluğunu bilmesi.

Ticari hayatta faaliyet gösteren işletmelerin özelliklerini açıklayabilme.

Alanı ile ilgili konularda, ferdi veya grup olarak araştırma, geliştirme ve yürütme konularının önemini açıklayabilme.

Muhasebeci olarak hukuki sorumluluklarını bilmesi.

Mesleği ile ilgili mevzuatı takip etmenin önemini kavrayabilme.

Ticari hayatta kullanılan belgeleri tanıyabilme, düzenleyebilme ve saklayabilme.

Ekonomi ve borsa ile ilgili temel kavramları tanıyabilme.

Ülke ekonomisi ve işletmeler açısından dış ticaretin önemini ifade edebilmesi.

İş hayatında meslek ahlâkının önemini açıklayabilme.

EĞİTİM PROGRAMI SÜRESİNCE EDİNECEĞİ BECERİ VE ALIŞKANLIKLAR

Alanı ile ilgili bilgisayar paket programlarını çalıştırabilme.(Örn: ETA, LOGO, MİKRO, MS Office Araçları. Programımızda, yukarıda yazılan paket program derslerini başarıyla tamamlayan öğrencilerimize örneği EK-1 de gösterilen sertifikalardan verilmektedir. Bu sertifikalar öğrencilerimizin bu programları tam olarak öğrendiklerinin resmi bir kanıtıdır. Bu sayede öğrencilerimizin iş bulma olanakları artmaktadır.)

Bilgisayar kullanarak alanı ile ilgili yazışmaları yapabilme, bilgiyi depolayabilme, depolanmış bilgileri kullanabilme. (Öğrencilerimiz, Bilgisayar Büro Programları ve Büro Yönetimi ve İletişim Teknikleri derslerinde öğrenmiş oldukları bilgiler sayesinde kolaylıkla alanı ile ilgili yazışmalar yapabilmektedirler.)

Yönetim kademelerinde sorumluluk alabilme.

Emrinde çalışan kişilerin gözetim ve denetimini üstlenebilme.

Büro düzeni ve personel yönetimi konusunda uygulama becerileri kazanabilme.

Alanı ile ilgili haberleşme cihazlarını kullanabilme.

Ticari hayatta kullanılan defterleri mevzuata uygun usul ve esaslara göre işleyebilme.

Planlı, sistemli takım ruhu anlayışı ile çalışma alışkanlığı kazanabilme. (Özelikle Yönlendirilmiş Çalışma I ve II derslerinde öğrenciler grup halinde çalıştırılmaya özendirilmekte ve iş hayatına atılmadan önce bu ortamı teneffüs etmeleri sağlanmaktadır.)

 

MEZUNLARIN İSTİHDAM EDİLEBİLME ALANLARI VE BAZI ÖRNEKLER

Özel şirketlerin, muhasebe, yönetim, finansman, pazarlama ve üretim departmanları

Şahsa ait muhasebe büroları

Finansal aracılar (banka, sigorta şirketleri, aracı kurumlar vb.)

 

 

 

 

KURUMSAL LOGO

İLETİŞİM

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

Keçiborlu Meslek Yüksekokulu

32700 Keçiborlu / Isparta / TÜRKİYE

Telefon: +90 246 541 36 20

Faks: +90 246 541 36 10