19 Ocak 2020 Pazar

Öğrenci Staj Süreci İş Akış Süreci

1442 defa okundu

ÖĞRENCİ STAJ SÜRECİ İŞ AKIŞ SÜRECİ:

            Öğrenci Staj için Uygun Kurum/Şirket bulur. Staja çıkacak öğrenci sdu.obs’deki mevcut eğitim vidosunu en asgari 13 saat ve üzeri izlemek ve sonucunda yapılacak olan sınavdan en az 60 puan ve üzeri alanlar ile daha önce iş güvenliği dersini başarı ile tamamlayıp iş güvenliği belgesini Öğrenci  İşleri biriminden imzalı olarak teslim alınır. Öğrenci Bilgi sisteminden 30 iş günü zorunlu stajını yapmak üzere başvuru formu sistem üzerinden doldurulur. Bölüm Başkanı tarafından yapılan kontroller sonucu öğrencinin staja çıkması için onay verilir. Onaylanan bu formu öğrenci çıktısını alarak ilgili Kurum/Şirket’e onaylatıp. Kendisinin de onayı ile ilgili bölüm sekreterliğine başvuru formunu teslim eder. Bölüm sekreterliğince staja çıkacak öğrencilerin başvuru formları sigorta girişleriz için muhasebe servisine teslim edilir. Muhasebe servisi belirtilen süreler içerisinde öğrencilerin sigorta girişlerini sistem üzerinden yaparak girişi yapılan öğrencilerin staja çıkmaları sağlanır. Sistemden alacakları staj faaliyet raporları günlük olarak doldurulur. Bütün sayfaları ilgili Kurum/Şirket’e onaylatır. Bölüm sekreteri tarafından Devlet Katkı payı formu kontrolleri yapılarak onaylanır. Teslim edilen Staj Faaliyet raporları ve ekleri bölüm sekreterliğince bölüm başkanlığına teslim edilir. Staj bitim tarihinden 5 iş günü içerisinde ilgili evrakları onay almak üzere bölüm sekterliğine teslim eder. Bölüm başkanlığı gerekli incelemeleri yaptıktan sonra stajda başarılı olan öğrencilerin durumlarını sistem üzerinden onay vermek kaydı ile kabul eder. Bölüm başkanları staj faaliyet raporu dosyasını bölüm sekterliğine iade eder.

 

 

 

 

KURUMSAL LOGO

İLETİŞİM

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

Keçiborlu Meslek Yüksekokulu

32700 Keçiborlu / Isparta / TÜRKİYE

Telefon: +90 246 541 36 20

Faks: +90 246 541 36 10