19 Ocak 2020 Pazar

İşletme Yönetimi

6942 defa okundu

Öğr. Gör. Umut SERTKAYA

Bölüm Başkanı

TANITIM

İşletmecilik Programı, iş hayatının sevk ve idaresi ile kamu yönetiminde yönetime yardımcı olacak veya kendi adına iş yeri açıp geliştirebilecek, nitelikli ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan dört yarı yıllık bir yüksek öğretim programıdır.

PROGRAMIN AMACI

Kaynakları, varlıkları, zamanı, işlemi ve iş gücünü yönetmek konusunda bir iş yerine bağlı olarak yönetime katkı vermek suretiyle rol üstlenen veya kendi iş yerinde yönetim fonksiyonlarını icra eden kişileri yetiştirmek.

 

KMYO İŞLETME PROGRAMI HAKKINDA GENEL BİLGİ

KMYO İşletmecilik programı 2001/2002 döneminde 40 kişilik kontenjan ile açılmıştır. 2003-2004 döneminde ise yine 40 kişilik kontenjan ile ikinci öğretim açılmıştır.

 

İşletme programında verilen derslerin daha verimli olabilmesi için okulumuzda kadrosu bulunan öğretim elemanlarının yanında, S.D.Ü. İ.İ.B.F. öğretim elemanlarından da gerektiğinde destek alınmaktadır. Program derslerinde gerektiğinde bilgisayar laboratuarı kullanılarak görsel eğitim verilmektedir.

 

Mezunlarımızın sınavsız Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi? ne 3.sınıftan geçiş yapma hakları vardır. DGS sınavında başarılı oldukları takdirde de örgün öğretimde okuma imkanları vardır.

 

EĞİTİM PROGRAMI SÜRESİNCE EDİNECEĞİ BİLGİLER

İşletmecilik alanındaki temel ilkeleri kavrayabilme.

İşletmecilik mesleğinde mesleği ile ilgili çağdaş teknolojilerin önemini kavrayabilme.

Yönetim fonksiyonlarını açıklayabilme.

İşletmelerde yönetici yardımcılığı ve orta kademe yöneticilik konusunda ara eleman olarak sorumluluğunu bilmesi.

Ticari hayatta faaliyet gösteren işletmelerin özelliklerini açıklayabilme.

Alanı ile ilgili konularda, ferdi veya grup olarak araştırma, geliştirme ve yürütme konularının önemini açıklayabilme.

İşletmeci olarak hukuki sorumluluklarını bilmesi.

Mesleği ile ilgili mevzuatı takip etmenin önemini kavrayabilme.

Ticari hayatta kullanılan belgelerin çoğunu tanıyabilme.

Ekonomi ve borsa ile ilgili temel kavramları tanıyabilme.

Ülke ekonomisi ve işletmeler açısından dış ticaretin önemini ifade edebilmesi.

İş hayatında meslek ahlakının önemini açıklayabilme.

 

EĞİTİM PROGRAMI SÜRESİNCE EDİNECEĞİ BECERİ VE ALIŞKANLIKLAR

Alanı ile ilgili bilgisayar paket programlarını çalıştırabilme.(Örn: ETA, LOGO, MİKRO, MS Office Araçları. Programımızda, yukarıda yazılan paket program derslerini başarıyla tamamlayan öğrencilerimize örneği EK-1?de gösterilen sertifikalardan verilmektedir. Bu sertifikalar öğrencilerimizin bu programları tam olarak öğrendiklerinin resmi bir kanıtıdır. Bu sayede öğrencilerimizin iş bulma olanakları artmaktadır.)

 

Bilgisayar kullanarak alanı ile ilgili yazışmaları yapabilme, bilgiyi depolayabilme, depolanmış bilgileri kullanabilme. (Öğrencilerimiz, Bilgisayar Büro Programları ve Büro Yönetimi ve İletişim Teknikleri derslerinde öğrenmiş oldukları bilgiler sayesinde kolaylıkla alanı ile ilgili yazışmalar yapabilmektedirler.)

İşletme ve yönetim kademelerinde sorumluluk alabilme.

Emrinde çalışan kişilerin gözetim ve denetimini üstlenebilme.

Büro düzeni ve personel yönetimi konusunda uygulama becerileri kazanabilme.

Alanı ile ilgili haberleşme cihazlarını kullanabilme.

Ticari hayatta kullanılan defterleri mevzuata uygun usul ve esaslara göre işleyebilme.

Dış ticarette kullanılan belgeleri tanıyabilme.

Planlı, sistemli takım ruhu anlayışı ile çalışma alışkanlığı kazanabilme. (Özelikle Yönlendirilmiş Çalışma I ve II derslerinde öğrenciler grup halinde çalıştırılmaya özendirilmekte ve iş hayatına atılmadan önce bu ortamı teneffüs etmeleri sağlanmaktadır.)

 

MEZUNLARIN İSTİHDAM EDİLEBİLME ALANLARI

Özel şirketlerin yönetim, muhasebe, finansman, pazarlama ve üretim departmanları

Finansal aracılar (banka, sigorta şirketleri, aracı kurumlar vb.)

Şahsa ait muhasebe büroları.

 

 

 

 

KURUMSAL LOGO

İLETİŞİM

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

Keçiborlu Meslek Yüksekokulu

32700 Keçiborlu / Isparta / TÜRKİYE

Telefon: +90 246 541 36 20

Faks: +90 246 541 36 10