TANITIM

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Keçiborlu Meslek Yüksekokulu Finans Bankacılık Sigortacılık Bölümü, Bankacılık ve Sigortacılık Programı; 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılından bu yana öğrenci almaktadır. Program ders içerikleri 2022-2023 Eğitim yılı itibariyle gelinen finansal gelişmelere uyumlu olarak güncellenmiş olup 3+1 uygulamalı eğitim içeriğine göre eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Ayrıntılı ders içerikleri içine tıklayarakulaşabilmektedir. 

Programımızda, ilk üç dönem ders ve dördüncü dönem işyeri uygulamasını içeren "İşyeri Eğitimi" uygulanmaktadır. İşyeri Eğitimi hakkında ayrıntılı bilgiyi Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü web sayfasından edinebilirsiniz (meyok.isparta.edu.tr).

Programın amacı, Bankacılık ve Sigortacılık konusunda hukuki ve teknik bilgiye sahip, sigorta hizmetlerini yürütebilen elemanlar yetiştirmektir. Bu programdan mezun olan öğrencilerimize; kendi alanları ile ilgili ön lisans diploması verilir. Programı bitiren öğrencilere “Bankacılık ve Sigortacılık Meslek Elemanı” ünvanı verilir. Öğrenciler işletme disiplinleri ile ilgili bilgilerin yanı sıra Bankacılık ve Sigortacılığa özgü temel bilgileri de aldığından, zaman içinde başarıları ölçüsünde ve kendilerini geliştirmelerine bağlı olarak daha üst kademe yöneticiliğine de yükselebileceklerdir. Bu programın eğitim dili Türkçe’dir. Örgün olarak eğitim verilen bu programda işyeri eğitimi döneminde öğrenciler bankaların hazine, bireysel işlemler, operasyon gibi farklı bölümlerinde, sigorta şirketlerinde veya sigorta acentelerinde eğitimlerini tamamlamakta ve mezun olduklarında bu alanlarda istihdam edilebilmenin yanında özellikle sigortacılık faaliyetlerini gerekli süreçleri tamamlayarak serbest meslek erbabı olarak meslek mensubu olabilmektedirler.

VİZYON

ISUBÜ Keçiborlu Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık Programı; çağdaş bir yönetim ve eğitim sistemini benimseyen, ulusal ve uluslararası alanda aranan, rekabet gücü yüksek kaliteli bir eğitim öğretim kurumu olmaktır.

MİSYON

ISUBÜ Keçiborlu Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık Programı; güncel ve nitelikli bilgiye sahip, iş dünyasının aradığı kriterlere uygun, iş birliğine açık, ekip çalışmasını benimseyen, teknolojik değişimleri yakından takip edebilen, fırsatları iyi değerlendirebilen meslek elemanları yetiştirmektir.

Bankacılık ve Sigortacılık Programımezun olarak DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile dikey geçiş yapılabilecek lisans programları şöyledir:

 • Aktüerya
 • Aktüerya Bilimleri
 • Bankacılık
 • Bankacılık ve Finans
 • Bankacılık ve Finansman
 • Bankacılık ve Sigortacılık
 • Ekonometri
 • Ekonomi
 • Ekonomi ve Finans
 • İktisat
 • İşletme
 • İşletme Enformatiği
 • İşletme-Ekonomi
 • Lojistik Yönetimi
 • Sermaye Piyasası
 • Sermaye Piyasası Denetim ve Derecelendirme
 • Sigortacılık
 • Sigortacılık ve Risk Yönetimi
 • Uluslararası Finans
 • Uluslararası İşletme
 • Uluslararası İşletmecilik
 • Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret
 • Uluslararası Ticaret
 • Uluslararası Ticaret ve Finansman
 • Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
 • Uluslararası Ticaret ve Lojistik