Program AKTS/FARABİ/ERASMUS/BOLOGNA/MEVLANA Koordinatörleri

Görev

Ad Soyad

Uçak Teknolojisi Programı

Öğr. Gör. Mustafa Kemal TÜZÜN

Elektronik Teknolojisi Programı

Öğr. Gör. Mustafa Kemal TÜZÜN

Mekatronik

Öğr. Gör. Mustafa Kemal TÜZÜN

Bankacılık ve Sigortacılık Prog.

Doç. Dr. Abdullah ÖZKALE

İç Mekan Tasarımı Programı

Dr. Öğr. Üyesi Rahim MERDAN

Mobilya ve Dekorasyon Programı

Dr. Öğr. Üyesi Rahim MERDAN

Makine Programı

Doç. Dr. Murat AYDIN

Bilgisayar Programcılığı Programı

Öğr. Gör. Oğuzhan KİLİM

Bilgi Güvenliği Programı

Öğr. Gör. Oğuzhan KİLİM

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Prog.

Öğr. Gör. Gürkan GÜLTEKİN

Otomotiv Programı

Öğr. Gör. Cüneyt BALCI

Elektrik Enerjisi Üretim İletim ve Dağıtımı Prog.

Öğr. Gör. İhsan DOSTUÇOK

Gaz ve Tesisatı Teknolojisi Programı

Öğr. Gör. İhsan DOSTUÇOK

İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Programı

Öğr. Gör. İhsan DOSTUÇOK

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı

Öğr. Gör. Umut SERTKAYA

İşletme Yönetimi

Öğr. Gör. Umut SERTKAYA

 

Bölüm Kurulları (Staj/İntibak/Mezuniyet ve Yatay Geçiş Komisyonları)

Bölüm

Görev

Ad Soyad

Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü

Başkan

Öğr. Gör. Mustafa Kemal TÜZÜN

Üye

Öğr. Gör. Cüneyt BALCI

Üye

Öğr. Gör. Nihat ÇİVRİL

Üye

Öğr. Gör. Hasan YILMAZ

Üye

Öğr. Gör. Mahmut ÇAPKURT

Bilgisayar Teknolojileri Bölümü

Başkan

Öğr. Gör. Oğuzhan KİLİM

Üye

Öğr. Gör. Ziya DİRLİK

Üye

Öğr. Gör. Zeynep KOYUN

Elektronik ve Otomasyon Bölümü

Üye

Öğr. Gör. Mustafa Kemal TÜZÜN

Üye

Öğr. Gör. Oğuzhan KİLİM

Üye

Öğr. Gör. Mahmut ÇAPKURT

Finans Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü

Başkan

Doç. Dr. Abdullah ÖZKALE

Üye

Dr. Öğr. Üyesi İsmail ÇELİK

Üye

Öğr. Gör. Hasan Ali ÖZDEMİR

Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri Bölümü

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Rahim MERDAN

Üye

Doç. Dr. Murat AYDIN

Üye

Öğr. Gör. Önder AKYÜREKLİ

Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü

Başkan

Doç. Dr. Murat AYDIN

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Yasin Furkan GÖRGÜLÜ

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Zehra ALKAN

Üye

Öğr. Gör. Dr. İsmail ÖZCAN

Muhasebe ve Vergi Bölümü

Üye

Öğr. Gör. Umut SERTKAYA

Üye

Dr. Öğr. Üyesi İsmail ÇELİK

Üye

Öğr. Gör. Hasan Ali ÖZDEMİR

Yönetim ve Organizasyon Bölümü

Üye

Öğr. Gör. Umut SERTKAYA

Üye

Dr. Öğr. Üyesi İsmail ÇELİK

Üye

Öğr. Gör. Hasan Ali ÖZDEMİR

Ulaştırma Hizmetleri Bölümü

Başkan

Öğr. Gör. Gürkan GÜLTEKİN

Üye

Doç Dr. Murat Kemal KELEŞ

Üye

Öğr. Gör. Barış IŞILDAK

Üye

Öğr. Gör. Demet DAĞLI

Üye

Öğr. Gör. Umut SERTKAYA

Tasarım Bölümü

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Rahim MERDAN

Üye

Doç. Dr. Murat AYDIN

Üye

Öğr. Gör. Önder AKYÜREKLİ

Elektrik ve Enerji Bölümü

Başkan

Öğr. Gör. İhsan DOSTUÇOK

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Zehra ALKAN

Üye

Öğr. Gör. Cüneyt BALCI