Birim Yönetim Kurulu

Görev

Ad Soyad

Yüksekokul Müdürü

Dr. Öğr. Üyesi İlknur Ülkü ARMAĞAN

Müdür Yardımcısı

Öğr. Gör. Umut SERTKAYA

Müdür Yardımcısı

Öğr. Gör. Mustafa Kemal TÜZÜN

Üye

Doç. Dr. Abdullah ÖZKALE

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Rahim MERDAN

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Yasin Furkan GÖRGÜLÜ

Raportör

Yüksekokul Sekreteri Semanur ÇELEBİ

 

Birim Yüksekokul Kurulu

Görev

Ad Soyad

Yüksekokul Müdürü

Dr. Öğr. Üyesi İlknur Ülkü ARMAĞAN

Müdür Yardımcısı

Öğr. Gör. Umut SERTKAYA

Müdür Yardımcısı / Motorlu Arç. Ve Ulş. Tek. Böl. Bşk.

Öğr. Gör. Mustafa Kemal TÜZÜN

Finans Bank. ve Sig. Böl. Bşk.

Doç. Dr. Abdullah ÖZKALE

Tasarım Böl. Bşk.

Dr. Öğr. Üyesi Rahim MERDAN

Mak. ve Metal Tek. Böl. Bşk.

Doç. Dr. Murat AYDIN

Bil. Tek. Böl. Bşk.

Öğr. Gör. Oğuzhan KİLİM

Ulş. Hiz. Böl. Bşk.

Öğr. Gör. Gürkan GÜLTEKİN

Elk. ve Enr. Böl. Bşk.

Öğr. Gör. İhsan DOSTUÇOK

Raportör

Yüksekokul Sekreteri Semanur ÇELEBİ