Tanıtım

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Keçiborlu Meslek Yüksekokulu, Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü, Makine Programı, öğrencilere teknik bilgi ve becerileri öğreterek, endüstriyel sektörde çalışmak için gerekli olan mesleki yeterlilikleri kazandırmayı amaçlayan bir önlisans programıdır. Program, öğrencilere makine tasarımı, imalatı, montajı ve bakımı konularında teorik ve pratik eğitimler vererek, endüstriyel sektördeki işletmelerde çalışabilme yetilerini kazanmalarını sağlamaktadır. Programın eğitim kadrosu, sektördeki tecrübeleri ve akademik bilgileri birleştirerek öğrencilere en kaliteli eğitimi sunmaktadır. Ayrıca, öğrencilerin işletme ve endüstriyel sektörlerle iletişim kurmaları ve sektörün ihtiyaçlarına cevap verebilmeleri için staj imkanları da sunulmaktadır. Bu bağlamda uygulanmakta olan 3+1 eğitim modeli ile 4 dönemlik öğrenim sürelerinin 3 dönemini okulda teorik ve uygulamalı eğitimlerle tamamlayan öğrencilerin 1 döneminde de işletmelerde mesleki deneyim kazanmalarına imkan sağlanmaktadır.

Makine Programı, öğrencilerin teorik bilgiyi pratikte uygulamalarına olanak sağlayan eğitim yöntemleri ile donatılmıştır. Öğrencilerin geliştirdikleri beceriler, programda bulunan, öğrencilerin mesleki altyapıya sahip olmaları amacıyla kullanılan cihazlar ve ekipmanlar sayesinde en üst seviyede olmaktadır. Programda öğrencilere, bilgisayar destekli tasarım (CAD), bilgisayar destekli imalat (CAM), CNC (Bilgisayarlı Sayısal Kontrol) makineleri, kaynak teknolojisi ve diğer ileri teknolojiler gibi birçok alanda teorik ve uygulamalı eğitimler verilmektedir. Bu sayede öğrenciler, sektördeki gelişmeleri takip ederek, mesleki yeterliliklerini artırarak iş hayatına hazırlanmaktadırlar. Ayrıntılı ders programı ve ders bilgilerine linkten ulaşılabilmektedir:

Program, öğrencilere meslek hayatlarında başarılı olabilmeleri için gerekli olan teorik ve pratik bilgiyi sunarak, ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilecek nitelikli teknik personel yetiştirmektedir. Programın hedefi, endüstriyel sektörün ihtiyaçlarına uygun nitelikli teknik personel yetiştirmek ve öğrencilere bu amaca yönelik eğitim ortamı sağlamaktır. İngilizce yeterliliği olan akademik personeli ile gerek öğrencilerin uluslararası alanda rekabet edebilme yeteneklerini artırmalarına, gerekse yabancı uyruklu öğrencilerin nitelikli eğitim alabilmelerine imkan sağlanmaktadır.

Sektördeki yenilikleri takip eden ve bu yenilikleri öğrencilerine aktaran bir öğretim kadrosuna sahiptir. Öğrenciler, sektördeki gelişmeleri takip eden öğretim üyeleri sayesinde, teknolojinin en son kullanım şekillerini ve uygulamalarını öğrenirler. Bu sayede öğrenciler, araştırma yeteneklerini geliştirerek, sektördeki yenilikleri takip edebilmekte ve bu yenilikleri uygulama becerilerini kazanabilmektedirler.

Sonuç olarak, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Keçiborlu Meslek Yüksekokulu, Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü Makine Programı, öğrencilere sektörün ihtiyaçlarına uygun bir şekilde teknik bilgi ve becerileri sunarak, mesleki yeterliliklerini artırmalarına ve uluslararası düzeyde rekabet edebilecek nitelikli teknik personel olarak iş hayatına hazırlanmalarına olanak sağlamaktadır. Bunların yanında DGS ile aşağıda verilen bölümlere geçiş imkânı bulunmaktadır:

 • Endüstri Mühendisliği
 • Enerji Sistemleri Mühendisliği
 • Enerji Yönetimi
 • Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği
 • Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği
 • Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği
 • İmalat Mühendisliği
 • Makine Mühendisliği
 • Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
 • Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği
 • Mekatronik Mühendisliği
 • Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
 • Nanobilim ve Nanoteknoloji
 • Nanoteknoloji Mühendisliği
 • Otomotiv Mühendisliği
 • Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği
 • Uçak Bakım ve Onarım
 • Uçak Gövde ve Motor Bakımı
 • Uçak Mühendisliği

Misyon:

Makine Programı, öğrencilere endüstriyel sektörde çalışmak için gereken teknik bilgi ve becerileri öğreterek, teknisyen ve tekniker olarak yetişmelerine yardımcı olmayı hedeflenmektedir. Programda, güncel teknolojileri takip eden öğretim üyeleri ve laboratuvarlarla öğrencilerin becerilerini uygulamalarla artırması amaçlanmaktadır.

Vizyon:

Makine Programı, öğrencilerine öncü bir eğitim ortamı sunarak, endüstriyel sektörün ihtiyaçlarına uygun teknik bilgi ve becerileri kazandırarak, ülke ekonomisine katkıda bulunan nitelikli teknik personel yetiştirmeyi hedeflemektedir. Program, öğrencilerin uluslararası alanda rekabet edebilme yeteneklerini artırmak için teknolojik gelişmeleri takip ederek, sektörde öncü bir konumda olmayı amaçlamaktadır.