Kaydınız yapıldıktan sonra Öğrenci Bilgi Sisteminde (https://obs.isparta.edu.tr) yer alan “Öğrenci No Öğren” linkini kullanarak TC Kimlik Numaranızı girmek suretiyle öğrenci numaranızı öğrenebilirsiniz. İlk kayıtta Şifreleriniz TC Kimlik Numaralarınızın Son 8 hanesi olarak atanmıştır.

Üniversitemizin https://genelsekreterlik.isparta.edu.tr/ web adresinden yönergeler/yönetmelikler başlığı altında bulunan sekmelerden üniversitemize ait yönetmelik ve yönergelere ulaşabilirsiniz.https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Kurum/80686208#collapse1 bağlantısı ile de yönetmelik ve yönergeleri takip edebilirsiniz.

Üniversitemize yeni kayıt yaptıracak öğrencilerimiz ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları kılavuzunda belirtilen tarihler arasında e-devlet üzerinden kayıt yaptıracaklardır. Ancak Üniversitemizin bazı programlarında Kayıt için gerekli belgelerde Sağlık Raporu veya Adli Sicil Kaydı istendiği için e-devlet kaydına açık olmayan programlardaki öğrenciler ile e-devlet üzerinden kayıt işlemini gerçekleştiremeyen öğrenciler, Üniversitemiz Akademik Takviminde belirlenen tarihler arasında kazanmış oldukları okullara şahsen başvuru yaparak kayıt işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir.

Yeni kayıt tarihleri arasında kaydını yaptırmayan öğrenci adayları, kayıt hakkından vazgeçmiş sayılır ve herhangi bir hak iddia edemezler.

ÖSYM tarafından belirlenen tarihler arasında https://www.turkiye.gov.tr/ adresinden yapabilirler.

Bu adrese E-Devlet şifresi ile girerek, E-Hizmetler sekmesinden açılacak sayfanın sonunda yer alan Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı başlığı altındaki Üniversite E-Kayıt sekmesinden kayıt işlemlerini tamamlayabilirler.

Kayıt işleminden sonra mutlaka kayıt yapıldığına dair belge alınmalıdır. Bu yöntemle kayıt işlemini tamamlayan öğrencilerin Üniversitemize kayıtlarla ilgili olarak gelmelerine veya herhangi bir belge getirmelerine gerek yoktur. Ancak adayların, e-devlet üzerinden kayıt yaptıktan sonra, belirlenen tarihe kadar https://obs.isparta.edu.tr adresinde yer alan sağlık raporlarını yüklemeleri gerekmektedir. Adli sicil kaydı istenen öğrencilerin sağlık raporu ile birlikte adli sicil kaydı belgesini de yüklemeleri gerekmektedir.

E-Devlet şifresi, şahsen başvuru ile üzerinde T.C. Kimlik Numarası’nın bulunduğu fotoğraflı kimlik (nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) ibraz edilerek yurt içinde PTT Merkez Müdürlükleri’nden veya yetkili şubelerinden alınabilir.

E-Devlet üzerinden E-Kayıt işlemini yapamayan adayların kayıt işlemi üniversitemizin belirlediği tarihler arasında duyurular takip edilerek yapılacaktır.

E-Devlet’ten kayıt yaptırıp, kayıt yaptırdığınıza dair belgenin çıktısını aldıysanız, kayıt için Üniversitemize gelmenize gerek yoktur. Ancak adayların, E-Devlet üzerinden kayıt yaptıktan sonra,https://obs.isparta.edu.tr adresinde yer alan bilgileri güncellemesi gerekmektedir.

E-Devlet’ten kayıt yaptıran öğrencilerin kayıt için Üniversitemize gelmelerine ve herhangi bir belge getirmelerine gerek yoktur.

Türkiye’nin her yerindeki Halk Bankası şubelerinden herhangi birisine gidip 10 haneli öğrenci numaranızı söyleyerek veya Halk İnternet Bankacılığını veya Halk ATM’lerini kullanarak borcunuzu yatırabilirsiniz.

Öğrenim Ücretini https://obs.isparta.edu.tr adresinden sisteme giriş yaparak Kredi Kartı (Sanal Pos ile Harç Ödeme İşlemleri) bağlantısına tıklayarak herhangi bir bankaya ait herhangi bir kredi kartı hesabından ödeme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Katkı Payını/Öğrenim Ücretini sehven fazla ödeyen öğrencinin dekont (ödeme belgesi) ve dilekçe ile kayıtlı olduğu okulun Öğrenci İşleri birimine müracaat etmesi halinde iade işlemi gerçekleştirilir. (Öğrencinin kimlik kartında tanımlanan hesap numarasına iade işlemi gerçekleştirilir).

Bir Eğitim-Öğretim yılı her biri en az yetmiş iş günü olmak üzere güz ve bahar dönemlerinden oluşur. Resmi tatil günleri Eğitim-Öğretim günlerinden sayılmaz. Yarıyıl/Yılsonu/Bütünleme sınav günleri bu sürenin dışındadır.

Bir Eğitim-Öğretim yılında Önlisans-Lisans programlarında her dönem için ders ve uygulama kredisi en az 30 AKTS’dir. Eğitim-Öğretim süresi iki yıl olan programlarda en az 120, dört yıl olan programlarda en az 240 AKTS’dir.

Ders kayıtları ilan edilen tarihleri arasında yapılacaktır. Ders Kayıt Duyurusu ve Kayıt Yenileme Kılavuzu için https://obs.isparta.edu.tr ve https://oidb.isparta.edu.tr adresini takip ediniz.

 1. Öğrenciler, her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen süreler içinde, öğrenci bilgi sistemi üzerinden ders seçer, ders seçimi sonucu ilgili mevzuatla belirlenen öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretini ödemek suretiyle kayıtlarını yenilemiş olurlar. Öğrenciler, ders kaydını tamamladıktan sonra ders kayıt raporunun çıktısını almak zorundadır. Kaydını yenilemeyen öğrencilerin kayıt yenilemedikleri süre öğrenim süresinden sayılır ve öğrenci bu süre içerisinde öğrencilik haklarından yararlanamaz.
 2. Azami öğrenim süresini dolduran öğrenciler ise aldıkları dersler için ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenen katkı payı veya öğrenim ücretini ödemek suretiyle kayıtlarını yenilemiş olurlar.
 3. Ders geçme sistemi uygulanan bir programın birinci sınıfında öğrenime başlayan öğrenciler, kayıt oldukları yarıyıla/yıla ait tüm dersleri almakla yükümlüdür.
 4. Öğrenciler akademik takvimde belirtilen ekle/sil tarihlerinde, öğrenci bilgi sistemi üzerinden yeni dersler alabilir, tekrarlamak ve almak zorunda olduğu dersler hariç, diğer dersleri bırakabilir. Ekle/sil tarihlerinden sonra hiçbir şekilde ders değişikliği yapılmaz. Staj dersi için ekle/sil işlemi öğrencinin staja başlamak istediği tarihin bir hafta öncesine kadar yapılabilir. Öğrenciler kayıt yenileme işleminin tümünden sorumlu olup, kayıtlarını kendileri yenilemek zorundadırlar.
 5. Süresi içerisinde kaydını yaptıramayan öğrenciler mazeretine ilişkin başvurularını, akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapar. Mazereti, ilgili yönetim kurulunca kabul edilen öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri öğrenci işleri tarafından ekle/sil tarihlerinde tamamlanır.
 6. Staj yapılması zorunlu olan programlarda öğrencilerin birimleri tarafından ilan edilen staj takvimine uymaları zorunludur.
 7. Bir dersi normal yarıyılında almayan öğrenciler ile bir dersten FF, FD, K ve NA notu alan öğrenciler bu derse tekrar verildiği ilk yarıyılda, öncelikle kaydolmak zorundadırlar. Ancak önkoşul uygulanan müfredatlarda, öğrencinin önkoşul şartını sağlayamadığından dolayı kaydolamadığı dersler bu zorunluluğun dışındadır.
 8. Eğitim-Öğretim planlarından kaldırılan derslerden başarısız olan öğrenciler bu derslerin sınavına girerler, öğrenciler daha önce bu dersi almamış ise bu derslerin yerine konulan dersleri alırlar, yerine konulan ders yoksa bu derslerden sorumlu tutulmazlar, ancak mezun olabilmeleri için gerekli toplam krediyi tamamlamak üzere başka ders alırlar.
 9. Öğrenciler, ilgili yönetim kurulu kararıyla Üniversitenin diğer birimlerinden veya diğer yükseköğretim kurumlarından da ders alabilirler.
 10. Daha önce başka bir yükseköğretim kurumunun öğrencisi iken, ÖSYM tarafından yapılan sınavlara girerek ve/veya yatay geçiş yoluyla Üniversitenin eşdeğer düzeyde bir programına kesin kaydını yaptıran öğrencilerin kayıt olduğu yarıyılın ilk iki haftası içinde başvurmaları halinde, ilgili bölüm/program intibak komisyonu görüşleri dikkate alınarak ilgili yönetim kurulu kararı ile ders muafiyetleri ve sınıf intibakları yapılır. Bu durumda olan öğrenciler, yeni okuyacakları derslere eşdeğer olan ve önceden okuyup başarılı oldukları derslerin kredisi kadar üst yarıyıldan ders alabilirler.
 11. Genel not ortalaması (GNO) 1.80 ve üzerinde olan öğrencilerin ders yükleri staj dersi hariç, bulundukları yarıyılın ders yükünün 2/3’ünü aşmayacak şekilde artırılabilir. Dönemde ders kredisi toplamı 30 AKTS olan bölümlerde azami ders kredisi 50 AKTS olarak belirlenmiştir.
 12. GNO’su 1.80’den az olan öğrencilerin ders yükleri kayıt olunan yarıyılda staj dersi bulunması durumunda staj dersinin AKTS’si kadar artırılabilir. Kayıt olunan yarıyılda staj dersi bulunmaması durumunda ders yükleri artırılamaz. Öğrenciler dönemde 30 AKTS ders alabilir.
 13. Bir öğrenci önceki yarıyıllardan başarısız dersi olmaması ve genel not ortalamasının 2.50 ve üzerinde olması halinde üst yarıyıldan ders alabilir. Bu durumdaki öğrencinin ders yükü staj dersi hariç 2/3 (50 AKTS) oranında artırılabilir.
 14. Üst yarıyıldan alınacak derslerin ders programında çakışması halinde öğrenci, birinci öğretim öğrencisi ise bu derslerden birini birinci öğretimin varsa diğer şubesinden ya da ikinci öğretimden, öğrenci ikinci öğretim öğrencisi ise, bu derslerden birini ikinci öğretimin varsa diğer şubesinden ya da birinci öğretimden alabilir.
 15. Staj dersi için üst yarıyıldan ders alma şartları uygulanmaz.
 16. Çift anadal ve yandal programı öğrencilerinin her yarıyılda alacağı toplam ders yükü, staj dersi hariç, o yarıyıla ait anadal ders yükünün iki katını aşmayacak şekilde artırılabilir.
 17. Öğrencilerin değişim programlarından aldığı derslerin, kredileri de gözönünde bulundurularak Üniversiteden almak zorunda oldukları derslerden hangisinin karşılığı olarak sayılacağına birim yönetim kurullarınca karar verilir. Ayrıca yurt dışında alınan ve başarılı olunan ders/dersler kredi karşılığı ile birlikte yurt dışındaki orijinal isimleri ile transkriptlerde yer alır.

Ders kaydını akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde yapamayan öğrenciler mazeretli kayıt haftasında dilekçe ile kayıtlı olduğu Fakülte/YO/MYO’ya başvurmalıdır. Mazeretli kayıt haftasından sonra ders kaydı yapılamaz ve öğrenci öğrencilik hakkından yararlanamaz. Ders kaydı yaptırılmayan dönem öğretim süresine dahildir.

Bir ders için birim yönetim kurulu kararı ile birden fazla şube oluşturulabilir.

Şube değişiklik talebinizi akademik takvimde belirtilen ders ekle/sil haftası içerisinde derslerin ders programında çakışması halinde öğrenci, birinci öğretim öğrencisi ise bu derslerden birini birinci öğretimin varsa diğer şubesinden ya da ikinci öğretimden, öğrenci ikinci öğretim öğrencisi ise, bu derslerden birini ikinci öğretimin varsa diğer şubesinden ya da birinci öğretimden alabilir.

Zorunlu derslerin açılması için öğrenci sayısı dikkate alınmaz. Seçmeli Ders (Seçmeli, Seçimlik I-I)/Üniversite Ortak Seçimlik Derslere ilk defa kaydolan öğrenci sayısının 15/25 kişiden az olması halinde birim yönetim kurulu bu dersin açılmamasına karar verebilir. Derse, kaydolan öğrenci sayısının yetersizliği veya başka nedenlerle açılmaması durumunda; ders ekle/sil haftasında öğrenciler dersi çıkarıp yerine başka bir ders almak zorundadır. Öğrencinin okuduğu döneme kadarki dönemlik AKTS toplamı en az 30 olmalıdır. Seçmeli veya zorunlu derslerin takibi öğrencinin sorumluluğundadır.

Seçmeli derslerde dersin kontenjanının dolması ile ders seçemeyen öğrenciler bağlı bulundukları bölüm başkanlıklarına ulaşarak kontenjan artırımı talebinde bulunmalıdır.

Öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadır. Devam zorunluluğunun sınırı, teorik derslerde en az % 70, uygulamalı derslerde ise en az %80’dir. Bu şartları yerine getiremeyen öğrenciler dönem veya yıl sonu sınavlarına giremezler. Öğrencilerin devam durumları, dersi veren öğretim elemanı tarafından izlenir. Öğrencilerin alacakları sağlık raporları, derse devam sürelerinin hesabında dikkate alınmaz. Bir dersin devamını alıp da başarısız olan öğrencilerin, dersi tekrarlamaları durumunda yeniden devam şartı aranmaz, ancak uygulamalı derslerden başarısız olan öğrencilerden yeniden devam şartı aranabilir.

Erasmus-Farabi-Özel Öğrenci-Mevlana gibi değişim programları ile giden öğrenciler harcını kayıtlı olduğu üniversiteye yatırır. Ders kaydı yapmaz ancak dönüşte birim öğrenci işlerinde intibak işlemlerini yaptırır, intibak işleminin sonuçlanmasını takip eder. Bu öğrenciler transkript alarak kontrol etmelidir.

Üniversitemiz https://akts.isparta.edu.tr adresinden istediğiniz dersin güncel ders içeriklerine ulaşabilirsiniz. Ders içeriklerini bağlı bulunduğunuz bölüm başkanlıklarına onaylatabilirsiniz.

Ders programı ve ders içerikleri ile ilgili sorunlarınız için bölüm başkanlığınız ile görüşünüz.

Öncelikle Fakülte/YO/MYO öğrenci işlerine, bölüm sekreterlerine veya bölüm başkanlığına başvurabilirsiniz.

Kimlik kartını kaybeden öğrenci, kayıtlı olduğu birime veya OBS’den Kimlik Kartı Talep Et tıklanarak; kendisine, aynı dönemde geçerli olacak yeni kimlik kartı verilir.

Evet devam eder.

İlan edilen ders kayıt günlerinde ekle-sil işlemi yapabilirsiniz. Ders kayıtları sona erdikten sonra yeterli sayıda öğrenci yazılmadığından dolayı kapatılan ders/dersler yerine, (maksimum kredi sınırı içerisinde olmak kaydıyla) yeni ders seçilebilir. Ders Silme işlemi yapılamaz.

Çakışan derse kayıt olunamaz. Ancak öğrenciler çakışan dersi, eşdeğer olduğu program tarafından kabul edilmiş bir ders olmak şartı ile öncelikle kayıtlı bulunduğu fakültenin diğer programlarından, ilgili bölüm başkanlığının önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararı ile alabilir. Bunun için öğrenciler Bölüm Başkanlığına dilekçe vermelidir.

https://obs.isparta.edu.tr adresinden Şifremi Unuttum bağlantısına tıklayarak şifrenizi yenileyebilirsiniz. Sistem yeni şifrenizi belirtmiş olduğunuz tebligata esas e-posta adresine gönderecektir. E-posta olmayan öğrenciler kayıtlı olduğu okulun öğrenci işlerine ulaşarak e-postalarını güncelleyebilirler.


Öğrencilerin notlarını, açılan dersleri, kayıt yenileme ve ders seçimi işlemlerini, öğrenim kredisi/katkı payı bilgilerini, güncel duyuruları, ders/sınav programlarını, ders dokümanlarını, staj/işyeri eğitimi başvurularını, çiftanadal/yandal başvurularını, uzaktan öğretim sistemine erişimi, yaz okulu kayıtları, ortalamalarını öğrenmelerini, uluslararası öğrenci alımı başvurularını, mümkün kılan bilgi sistemidir.(https://obs.isparta.edu.tr)Bir akademik yıl güz ve bahar dönemlerinden oluşur. Güz ve bahar dönemleri sınav haftaları hariç en az 70 iş günüdür. Akademik takvime https://oidb.isparta.edu.tr adresinden erişebilirsiniz.